Forventet/planlagt kull


Alle valper som blir formidlet gjennom NTTKs valpeformidling har fulgt klubbens retningslinjer (se nedenfor), og oppdretter har betalt medlemskap i Norsk Tibetansk Terrier klubb.. For å få registrert et kull på klubbens sider, fyll ut skjemaet valper ventes (mangelfulle opplysninger godtas ikke) Skjema sendes til valpeformidler valp@nttk.no

Dere kan legge ved et bilde av hver av foreldredyra. For best presentasjon på hjemmesiden er det ønskelig med høy oppløsning på bildet. Går tispen tom må du huske å gi beskjed til valpeformidler/webredaktør slik at kullet blir tatt bort.

Valper Ventes

NTTK har ingen ansvar for kjøp og salg av valper. 

 

Retningslinjer

Retningslinjer med mer, kan du finne her: dokumenter/Retningslinjer 27-04-21.pdf_ekslink

For øvrig gjelder Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett, se www.nkk.no, og avlsanbefalinger avgruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge, se https://nsvo.no/artikler/avlsanbefalinger

 Til alle valpekjøpere!


Valper som er godkjent av NTTK vil du finne på vår hjemmeside og de har fulgt klubbens retningslinjer i forhold til avl. Du kan lese veiledningsdokumentene for valpekjøpere, som er utarbeidet av klubbens avlsveiledning under: 


Sammenligning avlsanbefalinger.pdf

Valper ventes 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no