1684290
Siden Des 2011
Velkommen til NTTK sin hjemmeside!
Vi er en samarbeidende klubb med NKK (Norsk Kennel Klubb).
Her kan dere finne informasjon om klubben, se aktiviteter vi har gjennom året, raseinformasjon og valpeformidling mm. som kan våre av interesse for en raseentusiast.


NYTT HOVEDSTYREVEDTAK 16. SEPTEMBER 

75 –ALVORLIG SYKDOM HOS HUND i NORGE

Hovedstyret vedtok å forlenge HS-vedtak fra møtet av 09.09.19 og 13.09.19 sak 65 og 65b om inntil videre å innstille alle terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet. Det vil bli innkalt til EO styremøte så snart det foreligger nye anbefalinger fra Mattilsynet. 

Vedtaket gjelder samtlige ordinære og bevegelige terminfestede arrangementer.

Alvorlig sykdom er påvist hos flere hunder i Oslo-området.

https://www.vetinst.no/nyheter/flere-dode-hunder-pa-ostlandet

Mattilsynet anbefaler i sin uttalelse – ut fra dagens situasjon - at ansamling av hunder på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, bør unngås eller gjennomføres på en slik måte at kontakten mellom hundene begrenses.World Congress 2020

Forsidebilde August 2019
 

 

 
 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2019
Webdesign/CMS: Netthund.no