DISTRIKTSKONTAKTENE

Klubben har egne distriktskontakter som styrets og klubbens "forlengede arm" ut i distriktene.
Distriktskontaktene er behjelpelig med informasjon om rasen og arrangerer ulike lokale aktiviteter.
Ta kontakt med distriktskontakten i ditt område for nærmere informasjon
Møre og Romsdal

Desiree Lorentzen

45806326

Møre og Romsdal

Oppland

Trude Schølseth/Eva Berget

95785071/98061201

Oppland

Østfold

Ina Maria Hemstad

40605756

Østfold

Buskerud


Buskerud

VestfoldVestfold

Øst/Vest Agder

Elizabeth Høst Denstad

99478771

Øst/Vest Agder

Hordaland

Sølvi Iren Evensen

 93219192

Hordaland

Rogaland

Kari Anna Kobro

40306848

Rogaland

Trøndelag


Trøndelag

Telemark


Telemark

Oslo/Akershus


Oslo/Akershus

Sør Troms/Nordre Nordland

Renee Ramstad & Siri Kristensen Fossbakk, Fjelldal/Harstad

48072495

Troms

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2019
Webdesign/CMS: Netthund.no