KUNNGJØRING ÅRSMØTE

09.01.2024
Årsmøte NTTK 19. mars 2024 kl. 18.00. Årsmøte gjennomføres digitalt på Teams. De som ønsker å delta på møte må sende e-post de ønsker å delta via til Styret@nttk.no Kun medlemmer av NTTK kan delta i møte. Innkomne saker må være styret i hende eller poststemplet 4 uker før møte. Siste frist for innkomne saker er 20. februar. Sakspapirer blir offentliggjort på NTTK.no 
Velkommen til årsmøte.

Hilsen Styret.15.02.2024
Valgkomiteen vil gjerne høre fra deg som har lyst og kapasitet til å være aktiv i klubben, og som kan tenke seg et verv.
I 2024 er det følgende posisjoner som er på valg :
* Leder
* Styremedlem
* Varamedlem 1 og 2
* Revisor 2
* Valgkomité medlem 1 og 2
* Vara valgkomité
Dersom du stiller forslag på vegne av et annet medlem, ber vi om at dere har avklart at medlemmet har kapasitet og ønske om å stille sin tid til disposisjon.
Kravene til kandidater er ; betalt medlemskontingenten innenfor fristen , og er over 15 år.
Forslag sendes til valg@nttk.no innen 20.2.2024


Presentasjon av kandidater på årets valg:


Kine Hansen 
48 år.
Tidligere erfaring med golden retriver , coton de Tulear og nå Tibetansk Terrier.
Holdt på med utstilling,  agility og litt lydihetstrening . Ikke konkurrert, men fokusert på å ha det gøy med hunden. 
Vært varamedlem i styret 1 år. Ingen spesiell erfaring med styrearbeid.

Hei! Jeg heter Lotte Johansen og kommer fra Oslo, hvor jeg bor med mann, to barn og en tibetansk terrier og jobber som leder for utviklere i FINN.no. 


Tibben min, Nyima, er 3 år, vi har deltatt på en del utstillinger sammen. Ellers er jeg mest opptatt av det sosiale, og jeg er kontaktperson for NTTK i Oslo. Vi arrangerer uformelle treff for tibber og eiere ca en gang i måneden. Oppdretter er jeg ikke.


Jeg har noe erfaring fra styre- og organisasjonsarbeid fra andre steder, blant annet har jeg vært ansattrepresentant i styret til FINN.no i 4 år, samt ansattrepresentant for et ansattråd i Schibsted i 7 år. Her er jeg også i valgkomiteen for konserntillitsvalgte. Ellers har jeg vært i styret i huseierforeningen jeg bor i og er klassekontakt på skolen til barna.


Ved å være med i valgkomiteen håper jeg via mitt kontaktnett å kunne bringe nye (og gamle) tibbefolk inn i NTTK-foreningen.


Lill M Syvertsen , jeg er innehaver av Litomada's kennel . Er 66 år gift med Trond, har 2 flotte sønner og 2 nydelige barnebarn .Bor på Revetal i Tønsberg kommune .

Kjøpte min 1'ste TT i 2008, mitt 1'ste kull ble født i 2010 .

Utstilling syns jeg er gøy ,ikke minst reiser i inn og utland ,og det sosiale .

Min målsetting med oppgaven om jeg skulle bli valgt inn i styret for NTTK . Bidra til at NTTK kan gjøre best mulig jobb for sine medlemmer i hele landet og være en del av et styre som fremmer og jobber til det beste for rasen vår .

Hei.
Trude Schølseth her, født i det herrens år 1959, pensjonert lærer, bor på Raufoss, innlandet.
Her bor jeg med mine to hunder, en tibetansk terrier som jeg har på deleie, og en australsk terrier, vi går under navnet Team Turbosnella. Turbosnella er mitt kennelnavn, jeg har hatt tre kull med tibetansk terrier. Planlegger et kull med australsk til neste år, men det er mye som skal klaffe.
Til daglig driver vi med litt av hvert, konkurrerer i rallylydighet med den australske i klasse 2, tibben Luna skal debutere i klasse 1 nå i mars, hun er bare 16 måneder. Innimellom trener vi litt lydighet og litt agility. Noen utstillinger har det også blitt, men min hovedinteresse ligger i bruksdelen. 

Jeg har litt erfaring fra diverse styreverv i to klubber. Jeg var nestleder og leder i Kirkenes og omegn hundeklubb da jeg bodde der. Og har vært nestleder og leder i NTTK. 
De siste årene har jeg ikke vært aktiv i noen styrer, jobb og hobbyer tok mye tid. Nå er jeg pensjonist, og har litt mer tid til overs.

Anne Kathrine Berner
1. Har du noe erfaring / bakgrunn fra styrearbeid i andre områder ( lag, klubber o.l ) ?
Jeg har vært medlem av klubben siden 1989. Har hatt følgende verv i klubben: medlem i avlsveiledningen, styremedlem, leder, leder og medlem i utstillingskomiteen, varamedlem i valgkomiteen. Satt i sin tid som medlem av lovkomiteen. Har 3 organisasjonskurs over tid for å fange opp nyheter.

2. Er du oppdrettere ?
Jeg har hatt oppdrett siden 1991. Nå i liten skala.

3. Har du spesielle interesser i klubben , f.eks. utstilling, rally, lydighet, agility?
Jeg driver utstilling. Jeg er ringsekretær, så interessen er ganske stor.

Nita Kise
Hei. Jeg er 50 år, har p.d.d. 2 Tibetanske Terrier som jeg var aktiv med i flere grener, men først og fremst utstilling frem til for 3 år siden. Nå er de nedklippet å lever sine glade dager som "gardsbikkjer".  Har hatt 2 kull under kennel Litomada's. Jeg jobber som avløser/agronom, sittet i utstillingskomiteen noen år, har gått skriverkurs, var ansvarlig for Tibetaner'n i flere år, og er webmaster for NTTK. Holder utstillings trening for den lokale hundeklubben her i Rakkestad. 

Leif Terje Iversen
1. Leder for en bilklubb på 13 året nå. Nestleder i Norsk Lhasa Apso klubb i 3 år og går av der nå etter årsmøtet. Vært med å arrangert utstilling i NLAK. Varamedlem i Karmøy Hundeklubb i 2 år nå. Vært med i utstillingskomiteen på 5. året nå. Der vi arrangerer dobbeltutstilling siste helg i juli hvert år.
2. Vi er oppdrettere av Lhasa Apso og Tibetansk Terrier. Har nå 4 Lhasa Apso og 2 Tibetansk Terrier. Kennel Abso Seng Kye.
3. Er intressert i utstilling. Reiser på utstilling ikke bare i Norge, men også i Sverige og Danmark.

Astrid Jægtvik
1. Vært sekretær i en bilklubb i 13 år. Varamedlem i Norsk Lhasa Apso klubb i 4 år. Vært med å arrangert utstilling i NLAK. Vært med i utstillingskomiteen å arrangert Sommerutstillingen i Skudeneshavn på 5. året nå dobbeltutstilling siste helg i juli. Har diverse verv i det lokale idrettslaget og vært med der i over 20 år. Har vært med i styret i skolekorpset.
2. Vi er oppdrettere av Lhasa Apso og Tibetansk Terrier. Har nå 4 Lhasa Apso og 2 Tibetansk Terrier. Kennel Abso Seng Kye.
3. Er intressert i utstilling. Reiser på utstilling ikke bare i Norge, men også i Sverige og Danmark.

KaiErik Bruun
Samboer, 1 barn. American Akita og Tibetansk Terrier.


1.Har de noe erfaring / bakgrunn fra styrearbeid i andre områder (lag, klubber o.l)?
Jeg har vært flere års erfaring fra styret i Norsk American Akita Klubb- både som styremedlem og leder. I løpet av mine år der har jeg opparbeidet meg relativt god erfaring ifht arbeid i en raseklubb og det organisatoriske ifht NKK. Jeg har deltatt på RS flere ganger og har et godt nettverk innenfor klubbarbeid generelt.
I tillegg har jeg deltatt på organisasjonskurs i regi av Norsk Boxer klubb og vært aktiv i RFA.
Det viktigste med å sitte i styret i en raseklubb er det å ta vare på alle medlemmene. Vi må fokusere på utstilling og avl, men så kan man ikke glemme agility, lydighet, turkameraten eller familiemedlemmet. Klubben er ansvarlig for rasen, men det er ingen klubb uten medlemmene.

2.Er de oppdrettere?
Nei

3.Har de spesielle interesser i klubben, f.eks. utstilling, rally, lydighet, agility?
Min spesielle interesse er faktisk klubbarbeid og styrearbeid. Jeg har arrangert handler og grooming kurs alene, samt vært med resten av styret på å arrangere rasespesial. Min rolle har som regel vært dommeransvarlig da jeg ikke stiller hund selv.

Ellers kan ingenting slå gode turer.


 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no