Kontingent

Medlemskap i Norsk Tibetansk Terrier Klubb

Har du lyst til å bli medlem?

Send en mail til styret@nttk.no

Kontingent:

Medlemmer fra Norge:

Til NTTK kr. 250,-

Til NKK kr. 234,-
Sum kr. 484,-

(betales til NKK)

Halv pris etter 1. september


*Klubbmedlem innmeldt av oppdretter: kr. 125,- første året + kr. 234 i grunnkontingent til NKK. Totalt 359,- 

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2023
Webdesign/CMS: Netthund.no