DISTRIKTS KONTAKTER

Klubben har egne distrikts kontakter, som er styrets og klubbens "forlengede arm" ut i distriktene.
Distrikts kontaktene er behjelpelig med informasjon om rasen og arrangerer ulike lokale aktiviteter.
Ta kontakt med distrikts kontakten i ditt område for nærmere informasjon.
Info til alle våre distriktskontrakter.
Styret har denne uken bestemt at alle distrikt kontakter kan søke om å få innvilget inntil kr 2000 pr år for å arrangere treff/sammenkomster for rasen vår.
Noen ønsker å leie uteplasser for treff og andre vil kanskje ha et bidrag til noe godt til kaffen.
Send mail til styret@nttk.no for å motta mer informasjon om hvordan du kan motta støtte.
Ønsker at det blir mange, hyggelige treff for rasen vår.


 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no