DISTRIKTSKONTAKTER

Klubben har egne distriktskontakter, som er styrets og klubbens "forlengede arm" ut i distriktene.
Distriktskontaktene er behjelpelig med informasjon om rasen og arrangerer ulike lokale aktiviteter.
Ta kontakt med distriktskontakten i ditt område for nærmere informasjon


 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no