27.04.2021


OPPDRETTERFORUM NTTK


Oppdretterforum, heretter kaldt OF, skal være en plattform for aktive oppdrettere (oppdretter som planlegger kull de nærmeste 3-5 årene), som har et genuint ønske om å fremme RAS. OF kan fremme forslag til styret, AV, øvrige komiteer og årsmøte i NTTK.  Medlemmer som er eiere av avlshanner uten å være registrert som kennel/driver aktivt oppdrett skal ikke tilbys å delta i oppdretterforum. Imidlertid må OF og styret formidle til alle klubbens medlemmer at forumet ønsker innspill på tema som kan diskuteres i forumet.
Definisjonen oppdretter iflg. NKK er ikke knyttet opp til kennelnavn. I forumet er det flere medlemmer / oppdrettere som har oppdrett under et kennelnavn. Det er sunt at disse deltar i diskusjoner, men når det er saker til avstemming vil de kun ha en stemme pr. kennelnavn


Talsperson: Rita Jansen 

Sekretær: Trine Berner 


Oppdretterforum har egen Facebookside - Oppdretterforum (NTTK)


E-post: oppdretterforum@nttk.no 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2023
Webdesign/CMS: Netthund.no