RETNINGSLINJER VED FORMIDLING AV VALPER


 1. Alle avlsdyr skal være:
 1. Sunne og friske
 2. Øyelyst uten anmerkning (*se unntak)
 3. HD-røntget fri (A eller B)
 1. I hvert fall en av foreldrene skal være DNA testet fri for PLL, NCL og PRA3. Resultatene skal sendes til avlsveiledningen
 2. Det anbefales på det sterkeste at en av foreldrene også er DNA testet fri for PRA rcd4, men dette er ikke et kravGENERELT

 • Dato for øyelysning skal ikke være eldre enn ett år, gjelder både tisper og hannhunder
 • HD-status, dato & resultat for siste øyelysing på foreldrene skal bli opplyst ved formidling
 • Hunder der begge foreldrene er DNA testet fri for samme gentest, er automatisk fri for gitt DNA test gjennom dem


DET VIL IKKE BLI FORMIDLET:

 • Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavlsgrad (lik eller høyere enn 12,5%) beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle
 • Mer enn ett kull for hannhunder yngre enn 18 måneder gamle ved paringstidspunkt
 • Kull etter en tispe som er paret før fylte 18 måneder, før 2. løpetid, eller etter fylte 8 år *
 • Kull etter en hund som har mer enn 30 norskregistrerte avkom etter seg * (ny) dokumenter/Retningslinjer 27-04-21.pdf_ekslink
 • Kull hvor kombinasjonen ikke har fulgt avlsanbefalingene tilhørende gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge


* Kan evt bli formidlet hvis unntaket er godkjent fra NKK


For øvrig gjelder Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett, se www.nkk.no, og avlsanbefalinger av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge, se  https://nsvo.no/artikler/avlsanbefalingerRETNINGSLINJER HANNHUNDLISTEN 

Alle hannhunder på listen skal:

 • Være norskeid og registrert i NKK
 • Være sunne og friske
 • Være øyelyst uten anmerkning (*se unntak)
 • Være HD røntget fri (A eller B)
 • Har begge testikler på rett plass
 • Være uten avlsrestriksjoner


Hver hannhund blir presentert med:

 • navn, bilde, registreringsnummer, fødselsdato, høyde, farge, kontaktinformasjon til eier og stamtavle i 3 ledd bakover
 • HD-status, dato & resultat fra siste øyelysing
 • Vi anbefaler også at eventuelle DNA-resultater blir lagt ut, men dette er ikke et krav
AVLSRESTRIKSJONER:

(Avlsrestriksjoner på øyesykdommer/-lidelser oppdateres hvis avlsanbefalingene tilhørende gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge oppdateres)


Antallsbegrensning:


Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium)

 • Hunder med ektopiske cilier eller med uttalt grad av distichiasis/trichiasis bør ikke brukes i avl


Katarakt

 • Hunder med arvelig (ikke medfødt) katarakt bør i utgangspunktet ikke gå videre i avl (se unntak)
 • Hunder med medfødt katarakt anbefales å ikke brukes i avl


Nevronal Ceriod Lipofusinose (NCL/CCL)

 • Hunder med NCL/CCL skal ikke brukes i avl


Persisterende pupillmembran (PPM)

 • Hunder med cornea-, linse- og/eller lamina-versjonen av PPM bør ikke brukes i avl
 • Hunder med forandringer som affiserer synet, uansett versjon, bør ikke brukes i avl


PHTVL/PHPV (persisterende hyperplastisk tunica vasculosa lentis/persisterende hyperplastisk primær vitreus)

 • Hunder med grad 2-6 anbefales ikke brukt i avl, uansett rase


PRA:

 • Foreldre, avkom og kullsøsken etter hund med PRA-diagnose fra øyelysing, hvor hunden er DNA testet FRI for pra3 og rcd4, anbefales å ikke brukes i avl.
 • Hunder med PRA bør ikke brukes i avl


Primær linseluksasjon (PLL):

 • Hunder med PLL bør ikke brukes i avl

UNNTAK ØYESYKDOMMER:

(Dette er et utdrag av de vanligste øyesykdommene på vår rase, samt avlsanbefalingene tilhørende disse av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge. Listen oppdateres hvis gitte avlsanbefalinger oppdateres.)


Corneadystrofi

 • Corneadystrofi i stroma registreres på attesten, men gir ikke avlsrestriksjoner. Det anbefales paring med fri hund.
 • Hunder med endoteldystrofi bør ikke brukes i avl


Entropion/ektropion/makroblefaron

 • Hunder med milde forandringer kan brukes i avl, men det anbefales paring med hund som er fri for lidelsen
 • Hunder med moderate forandringer kan brukes med forsiktighet i avl, men det anbefales paring med hund som er fri for lidelsen
 • Hunder med uttalt entropion som gir / har gitt hornhinneforandringer anbefales ikke brukt i avl
 • Hunder med uttalt entropion/makroblefaron anbefales ikke brukt i avl


Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium)

 • Hunder med mild eller moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, men det anbefales paring med hund fri for lidelsen


Katarakt

  • Hunder med fremre Y-søms katarakt (registreres som ant.sut.l) kan brukes med forsiktighet i avl hvis de representerer gode avlsdyr, og bør da pares med hund fri for tilsvarende katarakt.
  • Hunder med pulverulent nukleær katarakt kan brukes i avl, men anbefales paret med hund fri for slike forandringer
  • Unntak er hunder med katarakt hvor klar, ikke-arvelig årsak til katarakt kan påvises


Persisterende pupillmembran (PPM)

  • Hunder med små forandringer med strenger som krysser over pupillåpningen (iris-varianten) kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund uten tilsvarende forandringer


PHTVL/PHPV (persisterende hyperplastisk tunica vasculosa lentis/persisterende hyperplastisk primær vitreus)

  • Hunder med grad 1 kan brukes i avl, men da anbefales paring med hund fri for lidelsen
 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no