Ise 31.08.2015

I dag har NTTK sendt et åpent brev til NKK hvor vi gir vår støtte til NKK sin kamp om hundevelferd og mulige sanksjoner fra FCI

NORSK TIBETANSK TERRIER KLUBB 

Åpent brev til NKK og våre søsterklubber i Norden.   

NTTK støtter NKK i kampen for hundevelferd.  

Norsk Tibetansk Terrier klubb (NTTK) ønsker å utrykke sin støtte til Norsk Kennel Klubs (NKK) pågående kamp for å forbedre hundens velferd i Kina. 

Fra det ble kjent at FCI hadde tildelt Kina verdensutstillingen for 2019, har NKK kjørt en aktiv kamp om hundevelferd, og har stått på sitt krav om et minimums krav for hundevelferd selv om FCI har truet NKK med sanksjoner.  I etterkant har kennelklubbene i våre naboland Sverige og Finland erklært sin støtte til NKK, mens kennelklubben i Danmark har valgt å legge sin støtte til FCI. 

I tillegg var NKK raskt ute med å stille spørsmål til FCI vedrørende endring av opprinnelsesland på Tibetanske raser fra Tibet til Kina. Svar på forespørselen kan vi ikke se at NKK har mottatt, og håper NKK også i denne saken ber om en redegjørelse fra FCI.  FCI har i etterkant av endringen ført tilbake Tibetanske raser til Tibet med (Kina) i parentes.  Historien til de Tibetanske raser mener vi tilhører Tibet og ønsker fortsatt at det skal stilles spørsmål rundt FCI sin håndtering av dette. 

NTTK støtter NKK i det arbeidet de nå gjør for hunden i Kina, og opprettholder og gjennomfører FCI sine trusler om sanksjoner av NKK, er klubben forberedt på de konsekvensene.  

NTTK vil med dette åpne brevet oppfordre våre medlemmer og søster klubber i utlandet om å støtte opp om NKK sine krav. Sammen kan vi gjøre en forskjell.    

På vegne av styret i NTTK 

Kate Hofsøy 

Leder 


NORSK TIBETANSK TERRIER KLUBB 

Letter to the Norwegian Kennel Club (NKK) and our sister organisations in the Nordic countries.    

NTTK supports NKK’s campaign for dog welfare. 

The Norwegian Tibetan Terrier Club (NTTK) would like to express our support for The Norwegian Kennel Club (NKK)’s ongoing campaign to improve dog’s welfare in China. 

From the moment it was announced that FCI had awarded the world dog show 2019 to China, NKK has run an active campaign for dog welfare, and has made a demand for a minimum standard for dog welfare, even though FCI has threatened with sanctions against NKK.  Subsequently the Kennel Clubs in our neighboring countries Sweden and Finland have expressed their support to NKK.  Meanwhile the kennel club in Denmark has chosen to support FCI. 

 In addition to this, NKK quickly approached FCI regarding the change of native country of the Tibetan breeds from Tibet to China. As far as we know, NKK has not received any reply, and we hope that NKK demands a statement from FCI about the matter.  FCI has changed the nativity of the Tibetan breeds back to Tibet with China in brackets.  In our opinion, the history of the Tibetan breeds belongs to Tibet, and we therefore hope that questions will be asked about FCI’s handling of the case. 

NTTK supports NKK in their work for better dog welfare in China. Even though FCI sustains and carries out its sanctions against NKK, the club is prepared to take the consequences.  

NTTK will through this letter encourage our members and sister organizations abroad to support NKK’s demands.  

Together we can make a difference!    

On behalf of the board of NTTK 

Kate Hofsøy 

LeaderTil våre medlemmer.                                                                                                              Juli - 2015

I mars i år vedtok FCIs General Comittee å endreopprinnelsesland til de Tibetanske rasene Tibetansk Mastiff, Tibetansk Terrier,Tibetansk Spaniel, Lhasa Apso og Shih Tzu fra Tibet til Kina. Bakgrunnen forendring i opprinnelsesland var en søknad fra CKU (Chinese Kennel Union).

Avgjørelsen var enstemmig og begrunnet i CKUs rett som fullverdig FCI-medlem til å søke om å bli kreditert som rasenes opphavsland. FCIs beslutning har ført til reaksjoner både fra våre medlemmer og medlemmer i samarbeidende raseklubber. 

NTTK tok tidlig kontakt med NKK sin ledelse, og de har sendt et brev til FCI hvor de ber om en redegjørelse av denne beslutningen (se vedlegg).

En protestgruppe ble umiddelbart etablert når «nyheten» blel ekket i juni-15.  At Kina ikke anerkjenner Tibet mener vi som klubb ikke skal påvirke historien til våre flotte raser. Alle de Tibetanske rasene har opprinnelse fra Tibet, Kina har ikke hatt påvirkning på noen av rasenes opphav eller standard.  I utkastet lå det også en forlengelse med endring avhjemland fra Storbritannia til Kina.  Denne har i etterkant blitt korrigert, så med unntak av Tibetansk Mastiff som ligger direkte under FCI, opprettholdes Storbritannia som hjemland for de øvrige rasene.

Hvorvidt det foreligger et forslag fra Kina om endring av navn på våre raser er ikke kjent.

Vi oppfordrer våre medlemmer å skrive seg på protestskrivet som sirkulerer på fb. Vi håper at det er mulig å få FCI til å snu i denne saken, og opprettholde Tibet som opprinnelsesland. 

Link til siden; 

https://www.change.org/p/fci-f%C3%A9d%C3%A9ration-cynologique-internationale-we-belong-to-tibet-not-china?recruiter=324310420&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign
=share_facebook_responsive&utm_term=des-lg-no_src-no_msg
  

En fortsatt fin sommer til dere alle, og så håper vi at vi ser mange av dere på klubbens kommende arrangementer.

Medhilsen

Styreti Norsk Tibetansk Terrier klubb

Kate,Trude, Anne Kathrine, Desiree og Rebecca

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no