Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi. Raseklubbene sitter inne med mye informasjon, og de har fått i oppdrag å utarbeide RAS for sin(e) rase(r). Dette er et stort stykke arbeid for å samle den kompetansen som finnes om de forskjellige rasene og gjøre avlsarbeidet enda bedre. Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. Vi håper og tror at dette kan bli et levende dokument som oppdrettere vil bruke aktivt i avlsarbeidet


Rasespesifikk avelsstrategi (RAS)
for
Norsk Tibetansk Terrier

Versjon 1
Gyldig t.o.m. juni 2019 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no