KUNNGJØRING ÅRSMØTE

Årsmøte blir 23 mars kl. 18.00.
De som ønsker å delta sender e-posten de ønsker å delta via til Styret@nttk.no. og det blir digitalt. 
Saker må være i poststemplet/styret styret@nttk.no i hende 4 uker før møte. 

Årsmøtepapirer 2023

Revisorraport


 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2023
Webdesign/CMS: Netthund.no