VALPEFORMIDLER
Kontaktperson: 
 
E-post: valp@nttk.no
 

Oversikt over Tibetansk Terrier valper, forventede kull og hunder til omplassering.
Alle valper som blir formidlet gjennom NTTKs valpeformidling er etter foreldredyr
som er HD-røntget og øyelyst uten anmerkninger.

For å registrere et kull på klubbens side, sendes følgende opplysninger til valpeformidler:

- oppdretters kontaktinfo

- kullets foreldre

- fødselsdato 

- antall valper

*Dersom hunden ikke er registrert hos NKK bes oversendt kopi av øyelysnings- og HD-resultat. 

Kullet/hunden vil stå oppført i 3 mnd. etter fødselsdato.
Hvis du trenger mer tid, gir du beskjed til valpeformidler.

NTTK har ingen ansvar for kjøp og salg av valper.

Til alle valpekjøpere!
Valper som er godkjent av NTTK vil du finne på vår hjemmeside og de har fulgt klubbens regler ift avl. 

 

 

 

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2021
Webdesign/CMS: Netthund.no