GULLTIBBELISTAGULLTIBBELISTA FOR 2020 - AGILITY 

(LAST NED)
GULLTIBBELISTA
(last ned)


UTSTILLING

Gulltibbelisten 2019

Styre har i møte 14.01.2020 gjort følgende vedtak:

På grunn av utviklingen i saken har styret besluttet at det ikke skal kåres Gulltibbe tispe for 2019.

Videre skal det heller ikke beregnes Gulltibbe 2020.

Konkurransen i agility, lydighet og rallylydighet vil ikke bli berørt av dette og vil gå som tidligere.

Begrunnelsen er at en i utgangspunktet uhøytidelig konkurranse innad i klubben har blitt en uønsket konflikt i klubben med en uønsket dimensjon og diskusjoner langt utenfor klubben.

Gulltibbelistens fremtidige regler tas opp til drøfting på medlemsmøte etter årsmøtet 2020.
Reglene skal drøftes, presiseres og vedtas i god tid før utstillingssesongen 2021.
For styret i NTTK

Anne Kathrine Berner
Listen oppdateres når resultater fra utstillinger foreligger på DogWeb.Klubbadministrasjon i DogWeb gir kun informasjon om eier 1. Er det flere eiere på din hund, vennligst gi beskjed slik at vi får lagt inn korrekte eiere på gulltibbelisten. Gulltibbelisten inkluderer norsk eide hunder med gyldig medlemskap i Norsk Tibetansk Terrierklubb. 


Finner dere feil i listen, vennligst kontakt 


 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2021
Webdesign/CMS: Netthund.no