KUNNGJØRING ÅRSMØTE

Årsmøte blir 23 mars. og det blir digitalt. 
Saker må være i poststemplet/styret styret@nttk.no i hende 4 uker før møte.  
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2023
Webdesign/CMS: Netthund.no