Kontingent

Medlemskap i Norsk Tibetansk Terrier Klubb

Har du lyst til å bli medlem?

Send en mail til styret@nttk.no

Kontingent:

Medlemmer fra Norge:

Til NTTK kr. 220,-

Til NKK kr. 190,-
Sum kr. 410,-

(betales til NKK)

Klubbmedlem innmeldt av oppdretter: kr. 110,- første året + kr. 190 i grunnkontingent til NKK. Totalt 300,- 

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2018
Webdesign/CMS: Netthund.no