RETNINGSLINJER FOR FORMIDLING AV VALPER 

 - Alle avlsdyr skal være sunne og friske 

- Alle avlsdyr skal være øyelyst uten anmerkning (*se unntak) og HD-røntget fri 

- I hvert fall en av foreldrene skal være fri for hver av DNA-testene tilgjengelig 

 

GENERELT 

- Dato for øyelysning skal ikke være eldre enn ett år, gjelder både tisper og hannhunder 

- HD-status, dato & resultat for siste øyelysing på foreldrene skal opplyses på kull til formidling 

 

DET VIL IKKE BLI FORMIDLET: 

- Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavlsgrad (lik eller høyere enn12,5%) beregnet på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle 

- Mer enn ett kull for hannhunder yngre enn 18mnd gamle ved paringstidspunkt 

- Kull etter en tispe som er paret før fylte 18 måneder, før 2. løpetid, eller etter fylte 8 år 

- Kull hvor kombinasjonen ikke har fulgt avlsanbefalingene tilhørende gruppen avautoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge 

 

For øvrig gjelder Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett, se www.nkk.no, og avlsanbefalinger av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge, se http://www.vetnett.no/autorisert-oyelyser 

 

RETNINGSLINJER HANNHUNDLISTEN 

Alle hanner på listen skal være: 

- Norskeid og registrert i NKK 

- sunne og friske

- øyelyst uten anmerkning (*se unntak) 

- HD røntget fri 

- Har begge testikler på rett plass 

- Være uten avlsrestriksjoner 

 

Hver hannhund blir presentert med: 

- navn, bilde, registreringsnummer, fødselsdato, høyde, farge, kontaktinformasjon til eier og stamtavle i 3 ledd bakover 

- HD-status, dato & resultat fra siste øyelysing 

- Vi anbefaler også at eventuelle DNA-resultater blir lagt ut, men dette er ikke et krav  

 

AVLSRESTRIKSJONER: 

PRA:

- Gentest erstatter ikke øyelysning. Foreldre, avkom og kullsøsken etter hund med PRA diagnosefra øyelysing, hvor hunden er DNA testet FRI for pra3 og rcd4, skal ikke brukesi avl.

- Hunder med PRA skal ikke brukes i avl 

 

Primær linseluksasjon (PLL): 

- Hunder med PLL skal ikke brukes i avl 

 

Nevronal Ceriod Lipofusinose (NCL/CCL):

- Hunder med NCL/CCL skal ikke brukes i avl 

 

Katarakt

- Hunder med arvelig katarakt skal i utgangspunktet ikke gå videre i avl (se unntak) 

 

Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium)

- Hunder med ektopiske cilier eller med uttalt grad av distichiasis/trichiasis skal ikke brukesi avl 

 

DNA-tester tilgjengelige:

NCL, PLL, PRA3 og PRA rcd4 

 

Unntak øyesykdommer:

(Et utdrag av de vanligste øyesykdommene på vår rase, og avlsanbefalingene tilhørende disse avgruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge) 

 

Katarakt 

•     Hunder med fremre Y-søms katarakt hvor det i noen land anbefales brukt i avl hvis de representerer gode avlsdyr. De bør da pares med hund fri for tilsvarende katarakt. 

•    Hunder med pulverulent nukleær katarakt kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund fri for slike forandringer 

Persisterende pupillmembran (PPM)

•    Hunder med små forandringer med strenger som krysser over pupillåpningen kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund uten tilsvarende forandringer 

•    Ved funn av PPM uansett rase krysses det av for ”affisert” hvis forandringene er uttalteog man vurderer at disse hundene ikke bør brukes i avl 

Retinal dysplasi (RD)  

•    Det anbefales ikke generell avlsrestriksjon for (multi-)fokal og geografisk retinaldysplasi, men affisert hund bør pares med øyelyst, normal hund 

•    Hunder med total retinal dysplasi bør ikke brukes i avl 

Entropion/ektropion/makroblefaron 

•    Forandringene kan være uni- eller bilaterale og beskrives og graderes i mild, moderat og uttalt. 

•    Hunder med milde og moderate forandringer kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hunder fri for lidelsen 

•    Hunder med uttalt entropion eller ektropion som ikke er forenlige med sunnhet bør ikke brukes i avl 

Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium) 

•    Hunder med moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund fri for lidelsen 

Corneadystrofi 

•    Corneadystrofi i stroma registreres på attesten, men gir ikke avlsrestriksjoner 

•    Hunder med endoteldystrofi bør ikke brukes i avl

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no