Unntak øyesykdommer:

(Et utdrag av de vanligste øyesykdommene på vår rase, og avlsanbefalingene tilhørende disse avgruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge) 

 

Katarakt 

•     Hunder med fremre Y-søms katarakt hvor det i noen land anbefales brukt i avl hvis de representerer gode avlsdyr. De bør da pares med hund fri for tilsvarende katarakt. 

•    Hunder med pulverulent nukleær katarakt kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund fri for slike forandringer 

Persisterende pupillmembran (PPM)

•    Hunder med små forandringer med strenger som krysser over pupillåpningen kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund uten tilsvarende forandringer 

•    Ved funn av PPM uansett rase krysses det av for ”affisert” hvis forandringene er uttalteog man vurderer at disse hundene ikke bør brukes i avl 

Retinal dysplasi (RD)  

•    Det anbefales ikke generell avlsrestriksjon for (multi-)fokal og geografisk retinaldysplasi, men affisert hund bør pares med øyelyst, normal hund 

•    Hunder med total retinal dysplasi bør ikke brukes i avl 

Entropion/ektropion/makroblefaron 

•    Forandringene kan være uni- eller bilaterale og beskrives og graderes i mild, moderat og uttalt. 

•    Hunder med milde og moderate forandringer kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hunder fri for lidelsen 

•    Hunder med uttalt entropion eller ektropion som ikke er forenlige med sunnhet bør ikke brukes i avl 

Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium) 

•    Hunder med moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund fri for lidelsen 

Corneadystrofi 

•    Corneadystrofi i stroma registreres på attesten, men gir ikke avlsrestriksjoner 

•    Hunder med endoteldystrofi bør ikke brukes i avl

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2018
Webdesign/CMS: Netthund.no