Unntak øyesykdommer:

(Et utdrag av de vanligste øyesykdommene på vår rase, og avlsanbefalingene tilhørende disse avgruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge) 

 

Katarakt 

- Hunder med fremre Y-søms katarakt hvor det i noen land anbefales brukt i avl hvis de representerer gode avlsdyr. De bør da pares med hund fri for tilsvarende katarakt. 

- Hunder med pulverulent nukleær katarakt kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund fri for slike forandringer 

- Persisterende pupillmembran (PPM)

- Hunder med små forandringer med strenger som krysser over pupillåpningen kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund uten tilsvarende forandringer 

- Ved funn av PPM uansett rase krysses det av for affisertâ hvis forandringene er uttalteog man vurderer at disse hundene ikke bør brukes i avl 

- Retinal dysplasi (RD)  

- Det anbefales ikke generell avlsrestriksjon for (multi-)fokal og geografisk retinaldysplasi, men affisert hund bør pares med øyelyst, normal hund 

- Hunder med total retinal dysplasi bør ikke brukes i avl 

- Entropion/ektropion/makroblefaron 

- Forandringene kan være uni- eller bilaterale og beskrives og graderes i mild, moderat og uttalt. 

- Hunder med milde og moderate forandringer kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hunder fri for lidelsen 

- Hunder med uttalt entropion eller ektropion som ikke er forenlige med sunnhet bør ikke brukes i avl 

- Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium) 

- Hunder med moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund fri for lidelsen 

Corneadystrofi 

-  Corneadystrofi i stroma registreres på attesten, men gir ikke avlsrestriksjoner 

-  Hunder med endoteldystrofi bør ikke brukes i avl

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2019
Webdesign/CMS: Netthund.no